Avantatges de les cases de fusta - Arquitectura Sana
Idioma:
  • Català
  • Castellano

case_fusta

Des d’Arquitectura Sana no defensem la utilització d’un sol material, ja que creiem que cada construcció és única i l’elecció del material de construcció ha de respondre a múltiples factors, com són la disponibilitat dels materials a l’entorn, les propietats d’aquests materials, la seva adequació amb les preferències dels seus futurs usuaris, la influència dels materials en la salut dels habitants, la possibilitat de reciclatge…

 

En qualsevol cas, les avantatges de les cases de fusta són múltiples. La principal és l’estalvi tant en temps de construcció com en costos. La fusta és un material renovable i fàcilment reutilitzable. Si a més es controla que provingui de producció sostenible ens assegurarem que l’impacte mediambiental sigui el mínim.

En general, la percepció de la gent és que l’estructura de fusta és més feble i fràgil i, per tant, menys durable que qualsevol altre sistema constructiu convencional. A continuació responem sobre aquestes consideracions errònies:

La solidesa està àmpliament demostrada, ja que al centre d’Europa es conserven innombrables edificis medievals construïts amb fusta. Compleix amb el Codi tècnic de l’edificació i, lògicament, la dimensió de l’estructura ha d’estar calculada per a les característiques del disseny de l’edifici.

 

Sobre la durabilitat, si es dissenya correctament, es controla una bona posada en obra i es manté correctament, la seva durabilitat és il·limitada. En realitat, com qualsevol altre material, ja que per exemple el formigó també es va veure compromès pels mediàtics casos d’aluminosi o els una mica menys coneguts de carbonatosi, que -en qualsevol cas- sí que suposen importants deterioraments del material i grans escurçaments de la seva vida útil.

Per tant, la durabilitat de qualsevol estructura depèn d’una correcta elecció de material d’acord al disseny triat, de la posada en obra i de realitzar un bon manteniment (evitar degotejos o qualsevol entrada d’aigua, reparar superfícies deteriorades que puguin afectar l’estructura, …) En el cas que la fusta sigui vista, aquesta sempre requereix un manteniment i cures específiques, però que són totalment independents de la part estructural interna de la qual estem parlant aquí.

 

Sobre la fragilitat, si ens centrem en la combustibilitat, dir que compleix àmpliament amb el Codi Tècnic actual no existint un risc més gran que el d’una casa clàssica en cas d’incendi. Molt al contrari, la fusta és un material estable al foc, que es consumeix molt lentament quan l’ataquen les flames. L’estructura de fusta es pot sobredimensionar perquè la reducció de secció en cas d’incendi no dismunueixi la capacitat portant de la fusta, augmentant la seva resistència en cas d’incendi.

 

Finalment, un aspecte important és l’estètica, ja que un habitatge d’estructura de fusta s’adapta perfectament a qualsevol estil. En aquesta web dels nostres col·laboradors de House Habitat podeu veure diferents dissenys cases amb estructura de fusta ja finalitzades.

 

Cal destacar també que els habitatges realitzades amb fusta tenen una calidesa que no s’aconsegueix amb procediments constructius convencionals. A aquesta calidesa se li uneix les seves propietats higroscòpiques -reguladora de la humitat interior- que contribueixen a fer interiors extraordinàriament confortables. Si, a més, poses una xemeneia (clar que pot haver-hi una llar de foc!), ja saps com serà el millor pla per als dies plujosos d’hivern :-)