Bioconstrucció cases de fusta - Arquitectura Sana
Idioma:
  • Català
  • Castellano

Bioconstrucció cases de fusta

bioclimatica_1

La bioconstrucció és una manera de construir que, d’una forma holística, es preocupa tant de l’interior com de l’exterior de l’espai construït. Fent un paral·lelisme podem dir que la pell interior és el que repercuteix en la salut dels habitants mentre que la composició exterior repercuteix en la salut del planeta.

 

Respecte la salut dels habitants, parlem d’un espai biocompatible quan s’han eliminat o reduït al mínim els components tòxics que es poden trobar en els ambients interiors. Aquests components són de molts tipus: compostos orgànics volàtils, persistents, fibres i partícules,… i es troben en pintures, lasurs, vernissos,… És important controlar que els materials que utilitzem no tinguin toxicitat. Per a això, podem valer-nos del reglament REACH del parlament europeu i també de la normativa SBM-2015 de l’institut alemany de bioconstrucció. S’han d’analitzar bé els productes de construcció, ja que moltes de les substàncies detectades com tòxiques o nocives en el reglament REACH continuen estant presents en molts dels materials de construcció. En aquest cas, la fusta pot ser o no l’acabat superficial que volem que tingui el nostre habitatge, però en qualsevol cas serà convenient que l’acabat no emani emissions tòxiques per a la salut dels seus habitants.

 

Respecte a l’aspecte exterior o de “medi ambient”, la utilització d’estructures de fusta aporta grans avantatges a més de les ja enumerades de rapidesa de construcció i fiabilitat, ja que la fusta és un material ecològic (produït per la naturalesa), reutilitzable (com material de construcció) o reciclable (vàlid per a un altre ús).

 

En resum, la fusta com material natural que és, i sempre que no estigui tractada amb productes químics que puguin alterar les seves propietats beneficioses, és un gran material per bioconstruir, tant des d’un punt de vista estructural com d’acabat. Per aquestes diverses avantatges, s’està incrementant molt el seu ús. No obstant, també és convenient tenir en compte les característiques de la zona on volem construir: si és una zona on hi ha molta fusta probablement tindrà molt sentit utilitzar-la, però sempre s’ha de considerar l’ús d’altres materials naturals, com la pedra, la palla o les diferents alternatives de construcció amb terra.