Arquitectura bioclimàtica

L’arquitectura bioclimàtica consisteix en el disseny d’un edifici optimitzant les condicions de l’entorn: radiació solar, ombres, pluges, vents, vegetació …) per prioritzar les solucions passives de confort energètic sobre qualsevol altre sistema actiu. El primer pas a l’hora d’elaborar un estudi de sostenibilitat energètica passa per aquesta optimització dels sistemes passius. En segon lloc, per la valoració de les energies renovables i finalment la consideració de l’eficiència energètica de les no renovables

A cada edifici concret, atenent al seu clima, orientació i característiques constructives i d’ús, es determinaran les actuacions més adequades, entenent sempre la globalitat de l’edifici. La solució energètica òptima és la que unifica orientació, inèrcia tèrmica, aïllament, i l’estalvi de recursos energètics (electricitat, aigua, fòssils). Per això als nostres projectes hem utilitzat molts tipus d’energies actives: solar tèrmica, solar fotovoltaica, aerotèrmica, biomassa…

L’arquitectura tradicional sempre ha fet servir els recursos materials que tenia al seu abast per a formalitzar espais útils a cada funció. L’arquitectura mediterrània s’ha servit de múltiples tècniques de la construcció en terra per aixecar murs, i de la fusta per tancar-los. En latituds amb pedra, més fusta o altres materials s’han desenvolupat altres tècniques. La bioconstrucció no pretén tornar al passat, però sí recuperar la saviesa i senzillesa de la tradició.

En Arquitectura Sana considerem l’ús de materials locals amb la seva tècnica constructiva associada, podent treballar amb fusta, palla, terra … sense invalidar la ceràmica, el formigó o l’acer.

Sostenibilitat ecològica, econòmica i social

Escriu-nos per saber més sobre l’arquitectura bioclimàtica