Cohousing, sostenibilitat social

En aquests moments de canvis econòmics i socials, oferim alternatives constructives vinculades als habitatges cooperatives o cohousing. La cohabitatge és una modalitat d’accés a l’habitatge que permet a una comunitat de persones viure en un edifici sense ser els propietaris o els arrendadors, per un termini de temps entre 50 i 90 anys i a un preu inferior al del mercat. Hi ha projectes de cohabitatge privats, i també de cessió d’ús. La cessió d’ús consisteix en l’adquisició de participacions d’una propietat col·lectiva, evitant l’especulació i aconseguint l’accés a l’habitatge a preus dignes.

En Arquitectura Sana formem part de diversos projectes de Cohousing que s’estan desenvolupant a la ciutat de Barcelona, ​​participant activament en la seva gestió i disseny. Aportem els nostres coneixements de construcció amb fusta, ús de materials naturals, instal·lacions biocompatibles, així com aspectes més subtils de feng shui i geobiologia.

Escriu-nos  per saber més sobre el cohabitatge