Instal·lacions biocompatibles

Cada vegada vivim en espais més tecnificats, i això pot implicar que el nostre cos estigui exposat a més nivells d’impactes elèctrics. Dins de l’espectre electromagnètic, hi ha diversos factors que poden afectar-nos:

  • baixes freqüències: Els camps elèctrics són els derivats dels traçats de cables elèctrics. En canvi, els camps magnètics s’originen en turbines, carregadors, motors … Tots dos estan molt presents en els nostres espais de vida i convé analitzar el seu nivell per veure com minimitzar-lo.
  • altes freqüències: originades per antenes de telefonia, telèfons sense fil i mòbils, wifis … cada vegada s’acosten més la seva freqüència (5G) a les biològiques, de manera que els seus impactes en els nostres sistemes biològics són més grans

Hi ha extensa bibliografia i estudis que relacionen l’acceleració de determinades patologies de salut amb exposicions a camps electromagnètics.

Les solucions sempre passen per mesurar les intensitats existents i definir les solucions o paràmetres de millora per minimitzar la seva exposició.

En reformes i obra nova es poden implementar d’arrel aquestes millores a través de la implantació de sistemes elèctrics biocompatibles així com una optimització de la Qualitat de l’Ambient Interior