Reforma i ampliació d’habitatge a Badalona

ENCÀRREC

Els promotors volen una casa que els allunyi de l’estrès i torns de la seva vida laboral. Necessiten un espai adaptable als seus horaris en què poder descansar, recuperar-se i contemplar el seu hort i jardí. L’edificació existent es millora energèticament amb SATE de calç i cànem. Per a l’ampliació, es recrece un nou volum amb estructura de fusta i tancaments de calç i cànem revocats amb calç. Les instal·lacions consisteixen en calefacció radiant amb caldera de pèl·lets, instal·lació elèctrica biocompatible i acabats en fusta de roure.

Ubicació

Badalona, Catalunya

Serveis

– Disseny, redacció de projecte i direcció d’obra (col. C. Sayes)
– Definició de sistema constructiu de calç y cànem sobre estructura de fusta
– Elecció de materials naturals i sistemes d’instal·lacions biocompatibles
– Gestió dels diferents estudis (geobiològic, energètic, feng shui)