Reforma a La Cerdanya

ENCÀRREC

La família vol una segona residència a la Cerdanya i adquireix un habitatge existent que necessita transformar en ambients més pràctics i càlids. El mobiliari està fet a mida, utilitzant en gran part materials naturals i vernissos sense emissions.

Ubicació

La Cerdanya

Serveis

– Disseny de l’espai interior i mobiliari a mida
– Elecció de materials i acabats
– Gestió de l’obra