32 habitatges en cooperativa a Barcelona

ENCÀRREC

Concurs guanyador del projecte d’cohabitatge situat al solar públic del carrer Ulldecona 98, a La Marina de la Zona Franca de Barcelona, per a la construcció de 32 habitatges de protecció oficial en cessió d’ús. L’edifici segueix, tant en el seu disseny com a construcció, criteris bioclimàtics i de salut per aconseguir espais interiors saludables. Actualment està en procés de construcció, mentre en paral·lel es gestiona amb la gent del barri la participació i empoderament veïnal en l’hàbitat urbà.

Ubicació

La Marina del Prat Vermell, Zona Franca, Barcelona

Serveis

– Col·laboració en el disseny per a la implementació de criteris de bioconstrucció
– Assessorament en l’elecció de materials naturals
– Participació com a equip gestor tècnic
– Gestió dels diferents estudis (geobiològic, energètic, feng shui)

Redactors del projecte: Vives Arquitectes i Pau Vidal Arquitecte.