Rehabilitació energètica i de salut a l’Eixample

ENCÀRREC

La parella que espera el seu primer fill necessita un habitatge flexible, que conservi tots els materials i acabats d’un pis típic de l’Eixample, però que també incorpori millores en eficiència energètica i salut. Es millora l’aïllament tèrmic i acústic amb extradossats de panells de Geopannel. Conservem les fusteries de fusta millorant la seva estanquitat. Recuperem els paviments hidràulics hidratant. Adaptem la distribució a l’estudi geobiològic i amb tot això es optimitzem i personalitzem l’habitatge original.

Ubicació

Consell de Cent, Barcelona

Serveis

– Disseny, redacció de projecte i direcció d’obra
– Gestió del modelat energètic per definir solucions de rehabilitació energètica
– Elecció de materials naturals i sistemes d’instal·lacions biocompatibles
– Gestió dels diversos estudis (geobiològic, energètic)

Constructora: Bioclimateam