Rehabilitació a Gelida

ENCÀRREC

El projecte neix d’una rehabilitació integral iniciada fa 15 anys i que havia quedat a mig construir. La nova propietat vol acabar el projecte d’habitatge, millorant les condicions tèrmiques i de salut del projecte inicial que està redactat previ a la vigència del CTE. La nostra proposta millora les prestacions d’aïllament de tota l’envoltant, el sistema de climatització i els recorreguts del sistema elèctric. Es projecta un sistema SATE a la façana a pati, i de pedra natural calcària a la façana a carrer.

Lloc

Gelida, Barcelona

Serveis

– Redacció de projecte i direcció d’obra
– Assessorament en l’elecció de materials saludables
– Gestió dels diferents estudis (geobiològic, energètic, feng shui)