Reforma a Sant Gervasi

ENCÀRREC

La família ha crescut i necessita més espai. La distribució existent no és flexible ni adaptada a les seves necessitats. La distribució proposada conquesta la terrassa, fent que aquesta s’integri més en l’habitatge augmenti la seva sensació d’espai. Els materials naturals i un interiorisme càlid acaben de conformar uns espais còmodes i confortables.

Ubicació

Sant Gervasi, Barcelona

Serveis

– Col·laboració en redacció de projecte i direcció d’obra
– Gestió d’industrials i control de l’obra
– Assessorament en materials