PROJECTES

Desenvolupem projectes integrals de bioconstrucció: disseny, direcció d’obra i execució.

Tenim experiència en diversos sistemes constructius naturals: estructures de fusta, tancaments amb materials naturals, calç i cànem, construcció amb palla, etc. Utilitzem aquests materials naturals amb baixes emissions i capacitats transpirables per aconseguir espais ben ventilats i amb una òptima qualitat de l’ambient interior.

Projectem instal·lacions biocompatibles: sistemes de climatització eficients i saludables, sistemes elèctrics i de telecomunicacions que minimitzen les radiacions electromagnètiques. Les distribucions s’adapten a criteris bioclimàtics i a als resultats de l’estudi geobiològic, unint també les necessitats del client i de l’entorn de l’emplaçament.

Estem especialitzats en cases de fusta i utilitzem tècniques com el feng shui i la geobiologia.

Veure projectes.

FORMACIÓ

Sonia té una gran experiència docent:

Si et vols formar en bioconstrucció, escriu-nos i t’informarem dels nostres següents cursos. 

CONSULTORIA

Participem en equips multidisciplinars com consultors externs de paràmetres de bioconstrucció i salut en el’hàbitat, tant des de projectes col·laboratius de cohousing i cooperatives d’habitatge com iniciatives privades. Assessorem a constructores, promotores, estudis d’arquitectura i clients finals.

Sonia ha col·laborat en la redacció de l’eina espais interios saludables desenvolupada per la OCT del COAC, així com en la redacció dels nous estàndars d’ habitatge social de l’Incasòl, que inclouen criteris de salut.

És coordinadora de salut y del Grup de Treball de Salut i Arquitectura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Tambén ha participat com partet de l’equip de concursos d’habitatge públic, habent guanyat al projecte de cooperativa d’habitatge en cessió d’ús “la Chalmeta” a la Zona Franca, o recentment el concurs de 38 habitatges a Mallorca per l’IBAVI.

També ha col·laborat com a representant del COAC al PINSAP i en altres iniciatives pel desenvolupament i implementació de nous sistemes constructius, ús de materials naturals i instal·lacions que integren paràmetres de bioconstrucció.