Cases de fusta

La construcció amb fusta permet aconseguir habitatges integrats en l’entorn, amb un baix consum de recursos energètics i garantint un ambient interior saludable. Ens encarreguem de personalitzar el disseny de les cases de fusta adaptat a les necessitats concretes de cada client. Busquem diferents fabricants per contrastar pressupostos i ens ocupem de tota la posada en obra.

Els avantatges de les cases de fusta són múltiples: estan fetes d’un material natural i renovable, el sistema constructiu aconsegueix una gran qualitat de l’ambient interior, permet versatilitat de distribució i rapidesa d’execució i poden obtenir màximes prestacions bioclimàtiques i passives

Des del punt de vista estètic, en una casa de fusta no necessàriament s’ha de veure la fusta. Nosaltres t’assessorarem sobre les diferents opcions d’acabats. Però una casa de fusta no és només l’aparença que té a l’exterior; des Arquitectura Sana t’assessorem sobre l’òptima distribució dels espais, adequats a les característiques energètiques de l’entorn i a les teves necessitats.

TTambé intentem que les nostres cases siguin el més autosuficients possible. Aquesta variable la incorporem a través d’un disseny bioclimàtic i integrat, passant per l’elecció de materials i sistemes constructius que funcionin de manera passiva i adequant els recursos actius. Parem especial atenció als sistemes d’instal·lacions perquè no alterin la qualitat de l’ambient interior.

També considerem el tractament de l’aigua, de manera que estudiem des prospecció i tractament i ús de l’aigua, així que considerem des de la recerca i tractament d’aigües de pou fins renovació d’aigües pluvials i grises, passant per wc secs, fitodepuració i tractaments de l’aigua de boca.

En qualsevol cas, des Arquitectura Sana busquem una sintonia amb el client que ens permeti realitzar el treball a la seva mida; volem que la teva casa sigui i la sentis única. Per això, contacta’ns i estarem encantats de conèixer i materialitzar les teves necessitats.