Feng Shui

En Arquitectura Sana realitzem estudis de Feng Shui tradicional per analitzar la relació entre els espais construïts i els individus que hi viuen. La nostra finalitat és optimitzar els espais i les seves característiques (forma, proporció, llum, color, fluïdesa …) per posar-los al servei dels objectius, metes o maneres de viure de cada persona.

Un estudi de Feng Shui no és més que una eina que unifica les característiques psicològiques, energètiques, fisiològiques i de confort definides per l’espai construït perquè estiguin al servei de les necessitats concretes de cada usuari.

En el cas de reformes o obres noves, l’estudi de Feng Shui és una variable a considerar per a la distribució i organització dels espais. Si conservem la distribució, ens centrarem en descriure les possibilitats intrínseques dels espais i les optimitzacions que es poden aconseguir mitjançant l’ús, la distribució dels mobles, el tipus d’il·luminació, les formes, el color…

Geobiologia

La geobiologia és una ciència que uneix coneixements ancestrals amb recents investigacions científiques, estudiant les relacions entre els éssers vius i les energies naturals que emanen de la terra: vetes d’aigua, falles geològiques, línies Hartmann, línies Curry; i les artificials generades per l’home, com ara camps elèctrics, magnètics, alta freqüència.

La influència de les radiacions pot incidir en el desenvolupament de malalties a tots els nivells, especialment en el sistema nerviós central i immunològic.

En una prospecció de geobiologia es fan servir les tècniques tradicionals de rabdomancia o radioestèsia -amb varetes o péndulos- juntament amb moderns aparells que poden mesurar i quantificar la informació trobada.

L’estudi de geobiologia detecta els llocs amb geopaties en què les emissions de radiacions poden afectar la nostra salut per limitar-los, apantallar o evitar-los.

És especialment important analitzar els llocs on dormim i treballem.

Fent un estudi de geobiologia i feng shui previ a la construcció d’un habitatge podem determinar el millor lloc per situar-la, junt amb els criteris d‘arquitectura bioclimàtica.